Careers
Careers at Koryo

Training

Kabibilangan ng dalawang linggong sesyon sa pagsasanay ang maranasan ang aktwal na gawain sa umiiral na mga tindahan, sa loob ng klase o isahang pagtuturo, pagrepaso ng mga aklat-gabay ng kompanya, at pagpapabuti ng anumang mga bahagi kung saan maaari kang makadama ng hamon. Bibigyan rin namin ang aming mga franchisee ng nagpapatuloy na tulong at suporta, at gagawa patungo sa kapwa kagalingan.

Application Form

Download Application Download Application Form

Dahil may mga bagong mga lokasyong nagbubukas bawat taon, patuloy kaming tumatanggap ng mga aplikasyon para sa mga posisyon para sa bago at umiiral na mga lokasyon. Kung interesado kang maging bahagi ng lumalaking negosyong ito, mangyaring ipadala ang iyong aplikasyon at resume sa:

hrresume.koryo@hotmail.com

Koryo Korean BBQ Franchise Corp.
103-830 Centre Ave NE
Calgary, Alberta
Canada T2E 9C3


Koryo News

Manic Mondays in Ontario

Mondays 12pm - 2pm
Get full meals for just $2! See your local store for more details.

Philippines, get ready...

Koryo will be opening in Manila. September will be our Grand Opening so if you're in the area, prepare for some new tastes and big promotions.

Contact

Koryo Head Office

Suite 103 - 830 Centre Ave NE
Calgary AB, T2E 9C3 Canada

Phone: (403) 237-5070
Toll Free: 1 (877) KORYO-BBQ
Fax: (866) 512-5853
Email: info@koryofranchise.com

Interested in owning your own Koryo Store?

We offer a variety of options and benefits including:
financing, subsidizing, low royalty fees, full support and more!

So drop us a line anytime,
We'll be happy to answer any questions you might have.